Tarieven Mondzorg

Bekijk hier de tandartstarieven voor 2021. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2021.

Vaak wordt de vraag gesteld 'Wat kost een klikgebit?' of 'Wat de kost een kunstgebit?'. Wij stellen vooraf een begroting op zodat de kosten van uw klikgebit of kunstgebit vooraf duidelijk zijn. Heeft u vragen over de prijs van een behandeling zoals de kosten van een kunstgebit reparatie, een wortelkanaalbehandeling, een beugel, een klikgebit boven en/of klikgebit onder op implantaten of kunstgebit in uw specifieke situatie? Neem dan contact met ons op zodat wij voor u een begroting op maat kunnen opstellen. Contacteer uw zorgverzekering voor eventuele vergoedingen. Deze zijn per verzekering verschillend. Verder moet er rekening gehouden worden met een eigen bijdrage.

>> Meer weten over onze tarieven en mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact met ons op! <<

Verdoving

Wat kost een verdoving bij de tandarts?

Wat kost het verdoven bij de tandarts? Bekijk hier het tarief voor een verdoving.

Code
Behandeling
Kosten
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 15,07
A15 Oppervlakte verdoving € 7,84
A20 Behandeling onder algehele narcose € **

Verdoving d.m.v. roesje

Wat kost een verdoving bij de tandarts door middel van een roesje?

Bekijk hier het tarief voor een verdoving door middel van een roesje ofwel lachgassedatie.

Code
Behandeling
Kosten
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 30,15
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 30,15
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 37,38

Consultatie en diagnostiek

Wat zijn de kosten voor consultatie en diagnostiek?

Bekijk hier de kosten en tarieven voor consultatie en diagnostiek.

 • Code

  Behandeling

  Kosten
 • C11

  Periodieke controle

  € 22,91
 • C13

  Probleemgericht consult

  € 22,91
 • C22

  Schriftelijke medische anamnese

  € 22,91
 • C28

  Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan

  € 108,53
 • C29*

  Studiemodellen t.b.v. behandelplan

  € 30,15
 • C65

  Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

  € 60,29
 • C80

  Mondzorg aan huis

  € 18,09
 • C84

  Voorbereiding behandeling onder algehele narcose

  € 48,23
 • C85

  Weekendbehandeling

  € 22,91
 • C86

  Avondbehandeling

  € 22,91
 • C87

  Nachtbehandeling

  € 22,91
 • C90

  Niet nagekomen afspraak

  € **

Wortelkanaalbehandelingen

Wat kost een wortelkanaalbehandeling?

Bekijk hier de prijzen en tarieven die wij hanteren voor wortelkanaalbehandelingen. Een wortelkanaalbehandeling wordt ook wel zenuwbehandeling genoemd.

 • Code

  Behandeling

  Kosten
 • E01

  Wortelkanaalbehandeling consult

  € 22,91
 • E02

  Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

  € 42,20
 • E03

  Consult na tandheelkundig ongeval

  € 33,16
 • E04

  Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

  € 48,48
 • E13

  Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

  € 108,53
 • E14

  Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

  € 156,76
 • E16

  Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

  € 204,99
 • E17

  Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

  € 253,23
 • E19

  Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting

  € 18,09
 • E31

  Snij-/ hoektand

  € 120,59
 • E32

  Premolaar

  € 168,82
 • E33

  Molaar

  € 217,05
 • E34*

  Aanbrengen retrograde vulling

  € 24,12
 • E36*

  Het trekken van een element met re-implantatie

  € 84,41
 • E37

  Kijkoperatie

  € 72,35
 • E40

  Directe pulpa-overkapping

  € 30,15
 • E42

  Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

  € 12,06
 • E43*

  Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

  € 24,12
 • E44

  Verwijderen spalk

  € 6,03 per element
 • E45

  Aanbrengen rubberdam

  € 12,06
 • E51

  Verwijderen van kroon of brug

  € 36,18
 • E52

  Moeilijke wortelkanaalopening

  € 30,15
 • E53

  Verwijderen van wortelstift

  € 42,20
 • E54

  Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal

  € 30,15
 • E55

  Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

  € 30,15
 • E56

  Voortgezette behandeling met iatrogene schade

  € 42,20
 • E57

  Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

  € 30,15
 • E60

  Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

  € 48,23
 • E61

  Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

  € 84,413
 • E62

  Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

  € 54,26
 • E63*

  Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA)

  € 45,22
 • E64

  Afsluiting van open wortelpunt

  € 48,23
 • E66

  Wortelkanaalbehandeling van melkelement

  € 48,23
 • E77

  Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

  € 60,29
 • E78

  Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

  € 30,15
 • E85

  Elektronische lengtebepaling

  € 15,07
 • E86

  Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

  € 81,39
 • E87

  Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

  € 60,29
 • E90

  Inwendig bleken, eerste zitting

  € 49,23
 • E95

  Inwendig bleken, elke volgende zitting

  € 19,09
 • E97*

  Uitwendig bleken per kaak

  € 75,37
 • E98

  Materialen voor thuisbleken

  € **

Kaakgewrichtbehandelingen

Wat kost een kaakgewricht behandeling?
 • Code

  Behandeling

  Kosten
 • G10

  Niet-standaard beetregistratie

  € 90,44
 • G11

  Scharnierasbepaling

  € 90,44
 • G12

  Centrale relatiebepaling

  € 84,41
 • G13

  Protrale/laterale bepalingen

  € 60,29
 • G14

  Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

  € 542,63
 • G15

  Voor het behouden van beethoogte

  € 30,15
 • G16

  Therapeutische positiebepaling

  € 30,15
 • G20

  Beetregistratie intra-oraal

  € 60,29
 • G21

  Functieonderzoek kauwstelsel

  € 108,53
 • G22

  Verlengd onderzoek OPD

  € 217,05
 • G23

  Spieractiviteitsmeting en registratie

  € 96,47
 • G33*

  Aanbrengen front/hoektandgeleiding

  € 60,39
 • G41

  Consult OPD-therapie A (niet-complex)

  € 63,31
 • G43

  Consult OPD-therapie B (complex)

  € 121,79
 • G44

  Therapeutische injectie

  € 66,32
 • G46

  Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig)

  € 48,23
 • G47

  Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A

  € 72,35
 • G48

  Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B

  € 121,79
 • G62*

  Occlusale spalk

  € 162,79
 • G65*

  Indirect planmatig inslijpen

  € 331,61
 • G68

  Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk

  € 48,23
 • G69*

  Beetbeschermingsplaat

  € 66,32
 • G71*

  Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

  € 301,47
 • G72

  Controlebezoek MRA

  € 30,15
 • G73*

  Reparatie MRA met afdruk

  € 48,23

Chirurgische ingrepen

Wat kost een chirurgische ingreep bij de tandarts?

Wat kost het trekken van een tand, kies of een andere kosten gerelateerd aan een chirurgische ingreep. Bekijk hier het tarieven die wij hanteren voor chirurgische ingrepen.

 • Code

  Behandeling

  Kosten
 • H11

  Trekken tand of kies

  € 45,22
 • H16

  Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

  € 33,76
 • H21

  Kosten hechtmateriaal

  € 6,18
 • H26

  Hechten weke delen

  € 66,32
 • H33

  Hemisectie van een molaar

  € 72,35
 • H35

  Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

  € 72,35
 • H40

  Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

  € 54,26
 • H41

  Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

  € 36,18
 • H42

  Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

  € 72,35
 • H43

  Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting

  € 96,47
 • H44

  Primaire antrumsluiting

  € 66,32
 • H50

  Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

  € 60,29
 • H55

  Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

  € 18,09
 • H59

  Behandeling kaakbreuk, per kaak

  € 84,41
 • H60

  Marsupialisatie

  € 84,41
 • H65

  Primaire sluiting

  € 162,79
 • H70

  Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

  € 84,41
 • H75

  Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

  € 162,97
 • H80

  Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

  € 114,55
 • H85

  Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

  € 192,43
 • H90

  Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

  € 60,29

Implantaten

Wat kost een implantaat?

Wat zijn de kosten van een implantaat? Wat kost een klikgebit in 2021? Wilt u implantaten laten plaatsen in uw gebit zoals een tandimplantaat (kroon) of onder of boven klikgebit op implantaten? Bekijk hieronder de kosten en prijs van implantaten. Nieuwsgierig naar de implantaat kosten of klikgebit kosten in uw specifieke situatie? Bel of mail ons voor een consult zodat wij een begroting kunnen opstellen voor uw implantaten of klikgebit.

Code
Behandeling
Kosten
J01 Initieel onderzoek implantologie € 66,88
J02 Verlengd onderzoek implantologie € 102,90
J03* Proefopstelling € 138,91
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 46,30
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik € **
J08* Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 20,58
J09* Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 246,95
J10* Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 154,35
J11 Prepareren donorplaats € 138,91
J12* Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 149,20
J13* Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 72,03
J15* Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 87,46
J17* Aanvullende ophoging bodem bijholte € 133,77
J18* Ophoging bodem bijholte orthograad € 61,74
J19 Toeslag esthetische zone € 66,88
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 235,12
J23* Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 77,17
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 169,78
J27 Vervangen implantaat € 235,12
J28 Plaatsen volgend implantaat € 97,24
J29 Plaatsen volgend healing abutment € 36,53
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 108,04
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 118,33
J33 Kosten implantaat € 330,87
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 10,29
J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 24,18
J36 Verwijderen implantaat € 33,27
J37 Vervangen volgend implantaat € 97,24
J39 Uitvoeren autotransplantaat € 179,56
J41* Elke volgende magneet, drukknop € 36,01
J42* Staaf tussen twee implantaten € 210,94
J43* Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 66,88
J44* Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaat kroon € 25,72
J45 Plaatsen eerste drukknop € 123,28
J50* Kosten boven klikgebit en onder klikgebit € 529,92
J51* Onder klikgebit € 344,71
J52* Boven klikgebit € 344,71
J53* Omvorming klikgebit € 102,90
J54* Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 133,77
J55* Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 154,35
J56* Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 180,07
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 87,46
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 113,19
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 138,91
J70 Opvullen zonder staafdemontage € 144,06
J71 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 174,10
J70* Opvullen zonder staafdemontage € 139,28
J71* Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 180,07
J72* Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 205,79
J73* Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 231,52
J74* Reparatie zonder staafdemontage € 56,59
J75* Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 108,04
J76* Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 133,77
J77* Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 159,49
J78 Verwijderen en vervangen drukknop € 25,72
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor implantaatgedragen kunstgebit € 523,75
J87 Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat € 267,53
J97 Overheadkosten implantaten € 179,60
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 101,64

Preventieve mondzorg

Wat zijn de kosten voor preventieve mondzorg?

Bekijk hier het tarieven die wij hanteren voor preventieve mondzorg zoals voorlichting, instructie, gebitsreiniging en andere preventieve gebitsbehandelingen.

 • Code

  Behandeling

  Kosten
 • M01

  Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten

  € 13,52
 • M02

  Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten

  € 13,52
 • M03

  Gebitsreiniging, per 5 minuten

  € 13,52
 • M05

  Beslijpen en/of behandelen melkelement

  € 27,13
 • M30

  Behandeling van gevoelige tandhalzen en toedienen medicament

  € 6,03
 • M32

  Eenvoudig bacteriologisch onderzoek

  € 18,09
 • M40

  Fluoridebehandeling

  € 15,07
 • M61*

  Mondbeschermer

  € 27,13
 • M80

  Behandeling van witte vlekken, eerste element

  € 52,45
 • M81

  Behandeling van witte vlekken, volgend element

  € 28,94

Kunstgebitten

Wat kost een kunstgebit?

Wat zijn de kosten voor een kunstgebit in 2021? Bent u op zoek naar de kosten van een kunstgebit? Bekijk hieronder de tarieven en prijs die wij hanteren voor kunstgebitten en kunstgebit reparaties. De klikgebit kosten vindt u onder het kopje implantaten.

Code
Behandeling
Kosten
P01* Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw € 42,20
P02* Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw € 90,44
P03* Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw € 60,29
P04* Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw € 90,44
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit € 42,20
P07* Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk € 18,09
P08* Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk € 48,23
P10* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 90,44
P14 Individuele afdruk met randopbouw € 66,32
P15* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 180,88
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 66,32
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 60,29
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 18,09
P21* Volledig kunstgebit bovenkaak € 180,88
P25* Volledig kunstgebit onderkaak € 241,17
P27 Reoccluderen € 60,29
P28 Naregistratie en remounten € 60,29
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 46,23
P30* Volledig kunstgebit bovenkaak en onderkaak € 391,90
P31* Wortelkap met stift € 150,73
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 90,44
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 60,29
P34* Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 247,20
P35* Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 337,64
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw € 30,15
P37 Frontopstelling in aparte zitting € 36,18
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 66,32
P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone € 90,44
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 15,07
P41 Toeslag voor relinen van alginaat afdruk € 30,15
P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 30,15
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 36,18
P45* Noodkunstgebit € 120,58
P51* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw € 42,20
P52* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw € 90,44
P53* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw € 60,29
P54* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw € 90,44
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit € 42,20
P57* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk € 19,09
P58* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk € 48,23
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 36,18
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 30,15
P70* Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage € 168,82
P78* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk € 48,23
P79* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk € 48,23

Kronen en bruggen

Wat kosten kronen en bruggen voor uw gebit?

U wilt kroon of brug laten plaatsen in uw gebit? Bekijk hier onder onze prijs en tarieven van kronen en bruggen. De kosten een kroon, implantaat en brug hangt af van uw specifieke behandeling. Maak een afspraak voor een consult zodat wij voor u een begroting kunnen opstellen voor het plaatsen van een kroon of een brug.

 • Code

  Behandeling

  Kosten
 • R08*

  Eenvlaks composiet inlay

  € 72,35
 • R09*

  Tweevlaks composiet inlay

  € 138,67
 • R10*

  Drievlaks composiet inlay

  € 180,88
 • R11*

  Eenvlaksinlay

  € 108,53
 • R12*

  Tweevlaksinlay

  € 163,26
 • R13*

  Drievlaksinlay

  € 265,28
 • R14

  Toeslag voor aangegoten pin, per pin

  € 30,15
 • R24*

  Kroon

  € 265,28
 • R29

  Confectiekroon

  € 54,29
 • R31

  Opbouw plastisch materiaal

  € 60,29
 • R32*

  Gegoten opbouw, indirecte methode

  € 60,29
 • R33*

  Gegoten opbouw, directe methode

  € 120,58
 • R34

  Kroon op implantaat

  € 231,17
 • R40*

  Eerste brugtussendeel

  € 180,88
 • R45*

  Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

  € 90,44
 • R49

  Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

  € 150,73
 • R50*

  Metalen fixatiekap met afdruk

  € 30,15
 • R55*

  Gipsslot met extra afdruk

  € 30,15
 • R60*

  Plakbrug zonder preparatie

  € 120,58
 • R61*

  Plakbrug met preparatie

  € 180,88
 • R65

  Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel

  € 42,20
 • R66

  Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

  € 42,12
 • R70

  Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

  € 66,32
 • R71*

  Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

  € 66,32
 • R74*

  Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

  € 24,12
 • R75

  Opnieuw vastzetten plakbrug

  € 60,29
 • R76

  Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

  € 30,15
 • R77

  Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

  € 30,15
 • R78*

  Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

  € 72,35
 • R79*

  Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

  € 120,58
 • R80*

  Temporaire, eerste voorziening

  € 30,15
 • R85*

  Temporaire, volgende voorziening

  € 12,06

Tandvleesbehandelingen

Wat kost een tandvleesbehandeling?

Heeft u problemen met uw tandvlees? Bekijk hier onze tarieven voor tandvleesbehandelingen.

 • Code

  Behandeling

  Kosten
 • T12

  Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

  € 174,85
 • T21

  Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element

  € 32,56
 • T22

  Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element

  € 24,312
 • T32

  Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling

  € 108,53
 • T33

  Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling

  € 66,32
 • T42

  Consult parodontale nazorg

  € 91,64
 • T43

  Uitgebreid consult parodontale nazorg

  € 121,79
 • T44

  Complex consult parodontale nazorg

  € 161,19
 • T70

  Flapoperatie tussen 2 elementen

  € 195,95
 • T71

  Flapoperatie, per sextant (één zesde deel)

  € 301,46
 • T72

  Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)

  € 361,75
 • T73

  Directe post-operatieve zorg, kort

  € 60,29
 • T74

  Directe post-operatieve zorg, uitgebreid

  € 162,19
 • T101

  Tuber- of retromolaarplastiek

  € 105,51
 • T102

  Tandvleescorrectie, per element

  € 57,28
 • T103

  Tandvleescorrectie, per sextant één zesde deel)

  € 150,73
 • T111*

  Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

  € 361,75
 • T112*

  Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

  € 120,58
 • T113

  Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

  € 195,95
 • T121

  Kroonverlenging per element

  € 195,95
 • T122

  Kroonverlenging per sextant

  € 361,75
 • T141

  Tandvleestransplantaat

  € 114,55
 • T142

  Recessie bedekking met verplaatste lap

  € 361,75
 • T151

  Directe post-operatieve zorg, kort

  € 60,23
 • T152

  Directe postoperatieve zorg, uitgebreid

  € 162,19
 • T161*

  Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

  € 42,20
 • T162

  Behandeling tandvleesabces

  € 81,39
 • T164*

  (Draad)Spalk

  € 24,12
 • T165

  Uitgebreide voedingsanalyse

  € 60,29

Uurtarieven

Welke uurtarieven hanteren wij?

Welke uurtarieven hanteert onze praktijk? Bekijk hier onze tarieven voor de uurtarieven.

 • Code

  Behandeling

  Kosten
 • U05*

  Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten

  € 15,84
 • U25*

  Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten

  € 13,73
 • U35*

  Tijdtarief aan patiënten die worden behandeld in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk in eenheden van vijf minuten

  € 15,84
 • WRK001

  Reiskosten WLZ

  € 0

Vullingen

Wat kost een vulling voor tand of kies?

Wat kost in 2021 een vulling bij de tandarts? Bekijk hier de prijs en tarieven voor vullingen zoals een eennvlaksvulling, tweevlaksvulling, drievlaksvulling van uw voortand of kies.

 • Code

  Behandeling

  Kosten
 • V15

  Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal

  € 72,35
 • V30

  Fissuurlak, eerste element

  € 27,13
 • V35

  Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting

  € 15,07
 • V40

  Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude composietvullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament

  € 6,03
 • V50

  Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

  € 12,06
 • V70*

  Parapulpaire stift

  € 12,06
 • V71

  Eénnvlaksvulling amalgaam

  € 25,32
 • V72

  Tweevlaksvulling amalgaam

  € 40,40
 • V73

  Drievlaksvulling amalgaam

  € 52,45
 • V74

  Meervlaksvulling amalgaam

  € 73,56
 • V80*

  Wortelkanaalstift

  € 21,10
 • V81

  Eénvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer

  € 37,38
 • V82

  Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer

  € 51,45
 • V83

  Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer

  € 64,51
 • V84

  Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer

  € 85,61
 • V84

  Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

  € 85,61
 • V91

  Eénvlaksvulling composiet

  € 48,23
 • V92

  Tweevlaksvulling composiet

  € 62,31
 • V93

  Drievlaksvulling composiet

  € 75,37
 • V94

  Meervlaksvulling composiet

  € 96,47

Maken en beoordelen foto's

Wat kost het maken van foto's van uw gebit en beoordelen van foto's van uw gebit?

Wat kost het maken van een röntgenfoto van uw gebit of kaak? Bekijk hier de tarieven voor maken en beoordelen van röntgenfoto's.

 • Code

  Behandeling

  Kosten
 • X10

  Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

  € 16,88
 • X11

  Beoordelen kleine röntgenfoto

  € 12,66
 • X21

  Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto

  € 72,35
 • X22

  Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

  € 72,35
 • X23

  Beoordelen kaakoverzichtsfoto

  € 26,53
 • X24

  Schedelfoto

  € 32,56
 • X25

  Maken meerdimensionale kaakfoto

  € 204,99
 • X26

  Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

  € 60,29
 • X34

  Beoordelen schedelfoto

  € 24,12

Orthodontie

Wat kost een beugel?

Wat wij de kosten voor orthodontie? Bekijk hier het tarief voor orthodontie behandelingen in 2021. Neem contact met ons op voor meer informatie over de kosten van een beugel voor kinderen of volwassenen.

 • Code

  Behandeling

  Kosten
 • F121A

  Eerste consult

  € 22,91
 • F122A

  Vervolgconsult

  € 22,91
 • F123A

  Controlebezoek

  € 14,33
 • F124A

  Second opinion

  € 108,53
 • F125A

  Maken gebitsmodellen

  € 17,53
 • F126A

  Beoordelen gebitsmodellen

  € 63,29
 • F127A

  Toediening roesje (lachgassedatie)

  € 141,87
 • F130A

  Uitgebreid onderzoek tbv opstellen en vastleggen complex behandelplan

  € 108,53
 • F131A

  Vervaardiging van diagnistische setup

  € 49,18
 • F132A

  Maken van extra gebitsmodellen tbv behandelingsevaluatie

  € 17,53
 • F133A

  Beoordelen van extra gebitsmodellen tbv behandelingsevaluatie

  € 63,29
 • F151A

  Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.)

  € 16,88
 • F152A

  Occlusale opbeet röntgenfoto

  € 16,88
 • F155A

  Vervaardiging orthopantomogram

  € 30,79
 • F156A

  Beoordeling orthopantomogram

  € 18,05
 • F157A

  Vervaardiging lateraleschedelröntgenfoto

  € 19,29
 • F158A

  Beoordeling lateraleschedelröntgenfoto

  € 53,48
 • F159A

  Vervaardiging voor-achterwaartseschedelröntgenfoto

  € 19,29
 • F160A

  Beoordeling voor-achterwaartseschedelröntgenfoto

  € 53,83
 • F161A

  Meerdimensionale kaakfoto

  € 144,70
 • F162A

  Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

  € 60,29
 • F411A

  Plaatsen beugel categorie 1

  € 118,25
 • F421A

  Plaatsen beugel categorie 2

  € 123,68
 • F431A

  Plaatsen beugel categorie 3

  € 142,63
 • F441A

  Plaatsen beugel categorie 4

  € 151,95
 • F451A

  Plaatsen beugel categorie 5

  € 359,49
 • F461A

  Plaatsen beugel categorie 6

  € 584,78
 • F471A

  Plaatsen beugel categorie 7

  € 567,51
 • F481A

  Plaatsen beugel categorie 8

  € 442,95
 • F491A

  Plaatsen beugel categorie 9

  € 582,18
 • F492A

  Verwijderen beugel categorie 5 tm 9 per kaak

  € 98,49
 • F511A

  Beugelconsult per maand categorie 1

  € 29,94
 • F512A

  Beugelconsult per maand categorie 2

  € 29,94
 • F513A

  Beugelconsult per maand categorie 3

  € 29,94
 • F514A

  Beugelconsult per maand categorie 4

  € 29,94
 • F515A

  Beugelconsult per maand categorie 5

  € 34,21
 • F516A

  Beugelconsult per maand categorie 6

  € 42,77
 • F517A

  Beugelconsult per maand categorie 7

  € 42,77
 • F518A

  Beugelconsult per maand categorie 8

  € 51,32
 • F519A

  Beugelconsult per maand categorie 9

  € 64,15
 • F521A

  Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand

  € 29,94
 • F531A

  Nacontrole beugel categorie 1 tm 4

  € 29,94
 • F532A

  Nacontrole beugel categorie 5. 7. 8

  € 34,21
 • F533A

  Nacontrole beugel categorie 6. 9

  € 42,77
 • F611A

  Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur

  € 125,37
 • F612A

  Plaatsen intermaxillaire correctieveren (kostprijs)

  €123,68
 • F716A

  Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur

  € 27,13
 • F721A

  Trekken tand of kies

  € 45,22
 • F722A

  Trekken volgende tand of kies. in dezelfde zitting en zelfde kwadrant

  € 33,76
 • F723A

  Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)

  € 84,72
 • F724A

  Preventieve voorlichting en/ of instructie

  € 13,52
 • F811A

  Reparatie of vervanging van beugel

  € 29,72
 • F812A

  Herstel of vervanging van retentieapparatuur

  € 39,17
 • F813A

  Plaatsen extra retentiebeugel. per kaak

  € 39,17
 • F814A

  Plaatsen retentie-app. bij ortho niet beh of andere zorg orth beh patient

  € 39,17
 • F815A

  Verwijderen spalk

  € 6,03
 • F911A

  Inkopen op uitkomst orthodontie

  € 2432,50
 • F121B

  Eerste consult

  € 22,91
 • F122B

  Vervolgconsult

  € 22,91
 • F123B

  Controlebezoek

  € 21,31
 • F124B

  Second opinion

  € 108,53
 • F125B

  Maken gebitsmodellen

  € 31,38
 • F126B

  Beoordelen gebitsmodellen incl bespreken behandelplan

  € 94,16
 • F127B

  Multidisciplinair consult. per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten)

  € 141,87
 • F130B

  Uitgebreid onderzoek tbv opstellen complex behplan

  € 108,53
 • F131B

  Vervaardigen van een diagnostische setup

  € 74,16
 • F132B

  Maken van extra gebitsmodellen tbv behandelingsevaluatie

  € 32,38
 • F133B

  Beoordelen van extra gebitsmodellen tbv behandelingsevaluatie

  € 94,16
 • F151B

  Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.)

  € 16,88
 • F152B

  Occlusale opbeet röntgenfoto

  € 16,88
 • F153B

  Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm.)

  € 23,41
 • F154B

  Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto's

  € 28,69
 • F155B

  Vervaardiging orthopantomogram

  € 45,81
 • F156B

  Beoordeling orthopantomogram

  € 26,85
 • F157B

  Vervaardiging lateraleschedelröntgenfoto

  € 28,69
 • F158B

  Beoordeling lateraleschedelröntgenfoto

  € 80,10
 • F159B

  Vervaardiging voor-achterwaartseschedelröntgenfoto

  € 28,69
 • F160B

  Beoordeling voor-achterwaartseschedelröntgenfoto

  € 80,10
 • F161B

  Meerdimensionale kaakfoto

  € 144,70
 • F162B

  Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

  € 60,29
 • F411B

  Plaatsen beugel categorie 1

  € 205,81
 • F421B

  Plaatsen beugel categorie 2

  € 214,61
 • F431B

  Plaatsen beugel categorie 3

  € 245,13
 • F441B

  Plaatsen beugel categorie 4

  € 260,14
 • F451B

  Plaatsen beugel categorie 5

  € 586,01
 • F461B

  Plaatsen beugel categorie 6

  € 954,81
 • F471B

  Plaatsen beugel categorie 7

  € 885,08
 • F481B

  Plaatsen beugel categorie 8

  € 709,94
 • F491B

  Plaatsen beugel categorie 9

  € 978,03
 • F492B

  Verwijderen beugel categorie 5 tm 9 per kaak

  € 123,17
 • F511B

  Beugelconsult per maand categorie 1

  € 63,62
 • F512B

  Beugelconsult per maand categorie 2

  € 63,62
 • F513B

  Beugelconsult per maand categorie 3

  € 63,625
 • F514B

  Beugelconsult per maand categorie 4

  € 63,62
 • F515B

  Beugelconsult per maand categorie 5

  € 69,98
 • F516B

  Beugelconsult per maand categorie 6

  € 82,71
 • F517B

  Beugelconsult per maand categorie 7

  € 63,62
 • F518B

  Beugelconsult per maand categorie 8

  € 76,34
 • F519B

  Beugelconsult per maand categorie 9

  € 95,43
 • F531B

  Nacontrole beugel categorie 1 tm 4

  € 63,62
 • F532B

  Nacontrole beugel categorie 5. 7. 8

  € 63,62
 • F533B

  Nacontrole beugel categorie 6. 9

  € 82,71
 • F611B

  Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur

  € 135,45
 • F612B

  Plaatsen intermaxillaire correctieveren (kostprijs)

  € 214,65
 • F716B

  Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur

  € 27,13
 • F721B

  Trekken tand of kies

  € 45,22
 • F722B

  Trekken volgende tand of kies. in dezelfde zitting en zelfde kwadrant

  € 33,76
 • F723B

  Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)

  € 105,95
 • F724B

  Preventieve voorlichting en/ of instructie

  € 13,52
 • F811B

  Reparatie of vervanging van beugel

  € 44,22
 • F812B

  Herstel of vervanging van retentieapparatuur

  € 77,36
 • F813B

  Plaatsen extra retentiebeugel. per kaak

  € 77,36
 • F814B

  Plaatsen retentie-app. bij ortho niet beh of andere zorg orth beh patient

  € 77,36
 • F815B

  Verwijderen spalk

  € 6,03
 • F121C

  Eerste consult

  € 22,91
 • F122C

  Vervolgconsult

  € 22,91
 • F123C

  Controlebezoek

  € 21,31
 • F124C

  Second opinion

  € 108,53
 • F125C

  Maken gebitsmodellen

  € 32,38
 • F126C

  Beoordelen gebitsmodellen

  € 94,16
 • F127C

  Multidisciplinair consult. per uur (deelbaar in eenheden van vijf minuten)

  € 141,87
 • F128C

  Prenataal consult (deelbaar in eenheden van vijf minuten)

  € 82,71
 • F129C

  Orthodontie in de eerste twee levensjaren

  € 1.449,90
 • F130C

  Uitgebreid onderzoek tbv opstellen complex behplan

  € 108,52
 • F131C

  Vervaardigen van een diagnostische setup

  € 73,16
 • F132C

  Maken van extra gebitsmodellen tbv behandelingsevaluatie

  € 32,38
 • F133C

  Beoordelen van extra gebitsmodellen tbv behandelingsevaluatie

  € 94,16
 • F151C

  Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm.)

  € 16,88
 • F152C

  Occlusale opbeet röntgenfoto

  € 16,88
 • F153C

  Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm.)

  € 23,41
 • F154C

  Röntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto's

  € 28,69
 • F155C

  Vervaardiging orthopantomogram

  € 45,81
 • F156C

  Beoordeling orthopantomogram

  € 26,85
 • F157C

  Vervaardiging lateraleschedelröntgenfoto

  € 28,69
 • F158C

  Beoordeling lateraleschedelröntgenfoto

  € 80,10
 • F159C

  Vervaardiging voor-achterwaartseschedelröntgenfoto

  € 28,69
 • F160C

  Beoordeling voor-achterwaartseschedelröntgenfoto

  € 80,10
 • F161C

  Meerdimensionale kaakfoto

  € 144,70
 • F162C

  Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

  € 60,29
 • F411C

  Plaatsen beugel categorie 1

  € 386,22
 • F421C

  Plaatsen beugel categorie 2

  € 406,21
 • F431C

  Plaatsen beugel categorie 3

  € 475,43
 • F441C

  Plaatsen beugel categorie 4

  € 509,41
 • F451C

  Plaatsen beugel categorie 5

  € 864,03
 • F461C

  Plaatsen beugel categorie 6

  € 1412,81
 • F471C

  Plaatsen beugel categorie 7

  € 1362,93
 • F481C

  Plaatsen beugel categorie 8

  € 1166,28
 • F491C

  Plaatsen beugel categorie 9

  € 1636,76
 • F492C

  Verwijderen beugel categorie 5 tm 9 per kaak

  € 123,17
 • F511C

  Beugelconsult per maand categorie 1

  € 63,62
 • F512C

  Beugelconsult per maand categorie 2

  € 63,62
 • F513C

  Beugelconsult per maand categorie 3

  € 63,62
 • F514C

  Beugelconsult per maand categorie 4

  € 63,62
 • F515C

  Beugelconsult per maand categorie 5

  € 69,98
 • F516C

  Beugelconsult per maand categorie 6

  € 82,71
 • F517C

  Beugelconsult per maand categorie 7

  € 82,71
 • F518C

  Beugelconsult per maand categorie 8

  € 104,79
 • F519C

  Beugelconsult per maand categorie 9

  € 124,06
 • F531C

  Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4

  € 63,62
 • F532C

  Nacontrole beugel categorie 5. 7. 8

  € 69,98
 • F533C

  Nacontrole beugel categorie 6. 9

  € 82,71
 • F611C

  Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur

  € 135,45
 • F612C

  Plaatsen intermaxillaire correctieveren (kostprijs)

  € 406,21
 • F716C

  Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur

  € 27,13
 • F721C

  Trekken tand of kies

  € 45,22
 • F722C

  Trekken volgende tand of kies. in dezelfde zitting en zelfde kwadrant

  € 33,76
 • F723C

  Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)

  € 105,93
 • F724C

  Preventieve voorlichting en/ of instructie

  € 13,53
 • F811C

  Reparatie of vervanging van beugel

  € 44,22
 • F812C

  Herstel of vervanging van retentieapparatuur

  € 77,36
 • F813C

  Plaatsen extra retentiebeugels. per kaak

  € 77,36
 • F814C

  Plaatsen retentie-app. bij ortho niet beh of andere zorg orth beh patiënt

  € 77,36
 • F815C

  Verwijderen spalk

  € 6,03


Op 1 januari 2020 zullen nieuwe tandartstarieven ingaan voor 2021. Deze tandartstarieven gelden tot 1 januari 2022. Rond 1 januari 2021 zullen hier de nieuwe tarieven vermeld worden. Heeft u vragen over de kosten van een tandartsbehandeling? Neem gerust contact met ons op!

Alle informatie op onze websites is dan ook onder voorbehoud van druk- en typefouten.

Openingstijden

Ma - Vr : 08.00 - 17.00

Vragen of Afspraak maken?
Bel 038-376 4755

knmt

Over ons

Veluwe Mondzorg
Stationsweg 47
8091 AB Wezep
038 – 376 47 55
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zorgmail voor zorgverleners
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!